Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Kielcach

Szacunek dla nekropolii jest wyrazem dojrzałości społeczeństwa i jego poszczególnych członków. Dziwić więc może niechęć niektórych do miejsca pochówku prawie 4000 poległych żołnierzy radzieckich. To byli głownie młodzi chłopcy, których nikt nie pytał czy chcą walczyć, ruszyli na rozkaz i polegli na naszej ziemi, w naszym mieście.

Cmentarz graniczy z Cmentarzem Starym i Komunalnym, w centralnym punkcie znajduje się pomnik, a wokół, w cieniu starych drzew,  kilkanaście zbiorowych i kilka pojedynczych mogił. Kiedyś wyjątkowo dbano o to miejsce, obecnie robione jest to od przypadku do przypadku. Dlatego też nie umieszczamy zdjęć mogił, tylko głównego pomnika. Uzupełnimy, kiedy firma opiekująca się tym miejscem wypełni swe zadanie.

Pochylmy w szacunku głowy, kiedy tam będziemy, oczekujemy przecież tego od innych narodów, gdzie polegli i spoczywają nasi bohaterowie