„Od zimy, od Wincentego”

Pieśń patriotyczna z czasów powstania styczniowego (22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe, wyjątkowy zryw Polaków  przeciwko Rosjanom, zaborcom, trwało aż do jesieni 1864 roku).

Od zimy, od Wincentego,
Вili się nasi tęgo,
Więc i dzisiaj nie przestała
Bić Moskala Polska cała.

Ref.
Dalej strzelcy, tyraliery,
Hej ułani, kosyniery,
Ро moskiewskich łbach:
Ciachu, ciachu, ciach!

Niech kto chce robi układy,
My już poznali te zdrady,
Nasz układ wprost, w lewo, w prawo,
Pieczętujem zawsze krwawo.

Ref.
Dalej strzelcy, tyraliery,
Hej ułani, kosyniery,
Ро moskiewskich łbach:
Ciachu, ciachu, ciach!

Cóż nam przyjdzie z tych pisanin
I bezrozumuycb gadanin,
Najlepsza na Moskwę psota,
Palnąć w łeb jedyna nota.

Ref.
Dalej strzelcy, tyraliery,
Hej ułani, kosyniery,
Ро moskiewskich łbach:
Ciachu, ciachu, ciach!

Spraw się chwacko, bracie młody,
Во z Moskwą niema już zgody,
Świadczą czyny Murawiewa,
Jaką piosnkę car nam śpiewa.

Ref.
Dalej strzelcy, tyraliery,
Hej ułani, kosyniery,
Ро moskiewskich łbach:
Ciachu, ciachu, ciach!

А więc z Bogiem i bez trwogi
Do walki idźmy na wrogi,
Na ich hasło łowie, łowie,
Jezus Marya odpowie.

Ref.
Dalej strzelcy, tyraliery,
Hej ułani, kosyniery,
Ро moskiewskich łbach:
Ciachu, ciachu, ciach!