„Twarze współczesnych poetów polskich” [Wystawa w WBP w Kielcach, 07/08 2023]

„Twarze współczesnych poetów polskich” to tytuł wystawy prezentowanej  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pry ulicy P. Ściegiennego w Kielcach. Nasze miasto to kolejne miejsce tej ciekawej ekspozycji. Całość tworzy 26 grafik twarzy twórców, które stworzył dr hab. Robert Manowski , rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Poniżej fotogramów , w gablotach zaprezentowano dorobek twórczy poetów.