Wystawa plenerowa „Armia Krajowa” [Kielce, sierpień 2023]

Z inicjatywy IPN można na kieleckim Skwerku Stefana Żeromskiego obejrzeć wystawę dotyczącą Armii Krajowej.  Stanowi część projektu wystawienniczego „Wystawy Elementarne IPN”. Na ekspozytorach można przeczytać o strukturze organizacyjnej, dowódcach, akcjach dywersyjnych i sabotażowych, udziale AK w Powstaniu Warszawskiemu, w tym również kobiet, poznać także późniejsze losy niektórych żołnierzy. Oglądajcie, więcej na temat cyklu wystawowego: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/156868,Armia-Krajowa.html