Always czy Naturella

Danusia, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, zarzuciła na Zbyszka swą podpaskę.