O historii piosenki słów kilka

Prawdopodobnie ojczyzną piosenki  była Grecja. Tam przez wieki uwielbiano się bawić i śpiewać. Uważa się, że utwory śpiewane to niezwykle cenne źródło informacji i zapis kultury. Współcześnie nie ma już takiej atencji wobec utworów śpiewanych, wielu traktuje ją jako dziedzinę sztuki niższej kategorii. Nie wolno jednak zapominać, że w piosenkach zapisane są najważniejsze wydarzenia historyczne, czego przykładem jest twórczość polska, sięgnijcie do naszej zakładki „Na patriotyczną (i nie tylko) nutę”.

Wielu znawców przedmiotu uważa, że piosenka prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów, staje się często wyrazicielem uczuć i przeżyć, doskonałym środkiem do budowy związków między ludźmi, choć naprawdę może zarówno łączyć, jak i dzielić.