„46 nóg” Ludwika Jerzego Kerna

 • Podmiotem lirycznym wiersza (osobą mówiącą) jest kibic.
 • Jest obserwatorem meczu piłki nożnej.
 • Wypowiada się w I osobie (np. „jeśli mam być szczery”).
 • Obserwuje także reakcje innych kibiców na strzelonego gola.

 • Wiersz jest zabawą literacką.
 • Stanowi rodzaj żartu powstałego po obejrzeniu meczu.
 • Biegające po boisku nogi zawodników żyją w wierszu swoim życiem.
 • W końcowym fragmencie , po wykryciu zbyt dużej liczby nóg, padają rozmaite  pytania.
 • To one sprawiają, że wiersz jest urozmaicony, ciekawszy, żywszy i bardziej dramatyczny.

 • Utwór składa się z 7 różnej długości części.
 • Liczą one od 2 do 9 wersów.
 • Wersy krótkie dynamizują wiersz.
 • Jest to zabieg celowy.
 • Wiersz można inscenizować (dają siię wyodrębnić wypowiedzi uczestników).