Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Bliżej teatru

Kocham teatr i staram się zarazić tą sympatia także moich uczniów, nawet ich rodziców. Uważam bowiem, że rozbudzenie zainteresowań kulturalnych jest przede wszystkim naszym nauczycielskim obowiązkiem. Rodzice nie zawsze mogą i chcą zajmować się tą […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Budowa tragedii antycznej

Budowa tragedii antycznej: Prologos, wprowadza w temat, informując jak doszło do tragedii. Parodos, pierwsza pieśń chóru po wejściu na scenę. Epejsodia, dialogi i monologi aktorów, które tworzyły akcję tragedii. Stasima, pieśni chóru nierozdzielające poszczególne epeisodia, […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Comédie-Française (La Comédie Française)

W 1680 roku na rozkaz Ludwika XIV ufundowana teatr Comédie-Française. Bezpośrednio nawiązywał do dziedzictwa zmarłego przed kilku laty Moliera. Nazwa teatru jest nieco myląca, ponieważ w repertuarze były także sztuki poważne. Teatr od chwili powstania […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Cricot

Awangardowy teatr z Krakowa. Powstał w 1933 roku. Inicjatorami byli artyści plastycy T. Czyżewski, J. Jaremy, Jego siostra Maria, Z. Pronaszko. Działał do 1938 roku w Krakowie, później 1938-1939 w Warszawie. W przedstawieniach najbardziej istotna […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Cricot 2

Teatr założony przez T. Kantora i Grupę Krakowską skupiająca awangardowych plastyków. Powstał w 1956 roku. Nazwą nawiązywał do swoich poprzedników, Wystawiał w Krzysztoforach w Krakowie. Działał tam też słynna galeria i kawiarnia. Później kilkakrotnie  zmieniał […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Deus ex machina

Z łaciny oznacza „bóg z maszyny”. Pierwotnie była to stosowana w starożytnych teatrach specjalnie skonstruowana maszyna, która pozwalała na niespodziewane i gwałtowne wprowadzenie na scenę postaci bóstwa. W okresie późniejszym nazwa znalazła zastosowanie na zaskakujące  […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Dramat a teatr romantyczny

Nowoczesny teatr zrodził się w epoce romantycznej. Ukształtowano wtedy w nowy sposób relacje między tekstem dramatu a zbudowanym wokół niego spektaklem scenicznym. Korzystano w teatrze ze swobód, jakie romantyczni artyści wywalczyli dla sztuki. Można było […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Elementy języka teatru

Tekst, słowo, najbardziej istotny komponent, jego treść i sposób wypowiadania ma także znaczenie. Ważna jest intonacja, donośność i tempo mówienia, a idealne połączenie tych części pozwala na stworzenie wyrazistej postaci scenicznej. Ekspresja ciała, gest, mimika, […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Epicki teatr Bertolda Brechta

Bertold Brecht uznawany jest za najwybitniejszego dramatopisarza i reżysera niemieckiego. Twórca sympatyzował z komunistami, co stało się powodem opuszczenia Niemiec po dojściu do władzy nazistów. Brech udał się do Skandynawii, następnie do Stanów Zjednoczonych, by […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Festiwal

Impreza muzyczna, filmowa, teatralna, literacka, taneczna, choreograficzna, reklamowa. Składa sie z wielu imprez , przeważnie jednego rodzaju. Niekiedy łączy się z konkursem. Jest to cykliczne spotkanie twórców i widzów, prezentujące wybrane utwory, a także dokonania […]