Dramat a teatr romantyczny

 • Nowoczesny teatr zrodził się w epoce romantycznej.
 • Ukształtowano wtedy w nowy sposób relacje między tekstem dramatu a zbudowanym wokół niego spektaklem scenicznym.
 • Korzystano w teatrze ze swobód, jakie romantyczni artyści wywalczyli dla sztuki.
 • Można było lekceważyć konwencje, obowiązujące w wieku XVIII, które określały styl gry, zachowania czy liczbę aktorów.
 • Odrzucono zasadę jedności, co pozwoliło na tworzenie wspaniałych dekoracji i ich wielokrotne zmiany.
 • Romantycy zwracali uwagę na kostiumy, dostosowując je do epoki, w której przebiegała akcja dramatu.
 • Znaczącymi elementami spektaklu stawały się obok słowa i gry aktorów różne efekty wizualne (dekoracje, światło, ruch na scenie, dźwięki).
 • Teatr zawładnął wyobraźnią.
 • Sale teatralne były ogromne, mieściły niekiedy ponad 2 tysiące widzów.
 • W trakcie przedstawienia nie gaszono świateł.
 • Ludzie wchodzili i wychodzili, co działało przeciw dramatowi.
 • Wykształciła sie w romantyzmie nowa formuła teatru i miejsca w nim dzieła literackiego.
 • Swobodny, romantyczny kształt dramatu sprzyjał wprowadzeniu do niego problemów intelektualnych tamtej epoki.