Odmienność dramaturgii Cypriana Kamila Norwida

  • Sztuki Norwida odbiegają daleko od dramatów romantycznych.
  • Nie wpisują się w romantyczna koncepcję teatru.
  • Wydają sie bardzo statyczne, mniej w nich gwałtownych wydarzeń, tradycyjnie pojmowanej zbrodni.
  • Dramatyzm przebija bardziej z dialogów i refleksji bohaterów.
  • Napięcie bywa skutkiem decyzji moralnych a nie konkretnych czynów.
  • Odmienność dramaturgii Norwida wynika głównie z jego rozumienia teatru.
  • Poeta ukazywał cały świat jako osobliwy teat, stworzony przez Boga, w którym ludzie pełnią role aktorów lub marionetek.
  • Wszyscy grają komedie lub tragedie swojego życia.
  • Wszyscy też coś udają, grają jakieś role wobec innych, a ich wzajemne stosunki opierają sie na pozorach i fałszu.
  • Tak więc wg Norwida ludzie są aktorami i widzami życia.