Rozwój gawędy w okresie romantyzmu

 • Gawęda to gatunek epicki, który rozwinął się tylko w Polsce.
 • Rozkwit gawędy przypadł na okres od około 1840 roku do powstania styczniowego.
 • Gawędy pisano prozą i wierszem.
 • Wywodziły się z mówionych opowieści.
 • Współcześni (np. Kazimierz Bartoszyński) wskazuje, że podstawową cechą gawędy jest oparcie porozumienia nadawcy i odbiorcy na zasadzie istniejących zespołów wspólnej wiedzy.
 • Narrator gawędy to najczęściej człowiek starszy, dość naiwny, opowiadający rozwlekle i szczegółowo o wydarzeniach z dawnych lat, których był świadkiem.
 • Gawęda rejestrowała dawne obyczaje, których autorzy broniki i domagali się dla nich szacunku.
 • Odbijała gawęda postawy tradycjonalistyczne.
 • Mniej ważna była fabuła, bardziej – pochwalny opis wychodzących z użycia obyczajów.
 • Dlatego też gawędy są kopalni a barwnie zapisanych informacji o typach ludzkich, strojach, biesiadach i szaleństwach szlachty.
 • Często brak im krytycznego dystansu.
 • Mimo wszystko gawędy świetnie się czyta.

 • Mistrzem gawędy był Henryk Rzewuski, pisarz o poglądach konserwatywnych, autor gawęd zebranych pod wspólnym tytułem „Pamiątki Soplicy” (1839-1841).