Sylwetka poety romantycznego

  • Poeta wg romantyków powinien być indywidualnością wybitną.
  • Powinien myślą przenikać tajemnice wszechświata i mieć dar proroczy.
  • Potrzebny był mu również talent ubierania myśli w słowa.
  • Postrzegano twórcę jako postać „przekraczającą ludzką miarę”.
  • Poeta miał być, jakby Bogiem, co było świadectwem pych romantyków.
  • Rola poety polega na pielęgnowaniu wartości moralnych i tradycji kulturalnych oraz nauczaniu na wzór apostołów.
  • Można też patrzeć na to jako zjawisko , gdzie poezja jest celem nieosiągalnym, ale porywającym, do którego twórcy zmierzają przez całe życie.
  • Romantyczni poeci borykali się z tymi samymi problemami moralnymi i intelektualnymi, jakie stają przed człowiekiem współczesnym.
  • Takimi np. jak hierarchia wartości i sens życia ludzkiego, czy miejsce jednostki pośród swiata.
  • To tematy odwieczne, ale w epoce romantyzmu pojawiły się z wielką ostrością.