„Dziady” cz. III, „Kordian”, Nie-Boska komedia” [trzy dramaty narodowe]

 • Trzy wielkie dramaty wyrosły z refleksji związanych z powstaniem listopadowym i powstały tuż po jego upadku.
 • Te i inne dzieła Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego tworzą najwyższe osiągnięcia polskiego piśmiennictwa.
 • Uważane są za utwory nowatorskie intelektualnie i artystycznie.
 • Świadczy o tym ich obecność także we współczesnych teatrach.
 • Każdy reżyser chce na nich sprawdzać swe umiejętności, a każdy aktor – zagrać w nich główne role.
 • Nowatorskiej myśli poetów sprzyjał fakt rozwoju techniki teatralnej na początku XIX wieku.
  • powiększano przestrzeń sceniczną,
  • umieszczano za sceną ruchome tło, dające złudzenie ruchu, zmian miejsca,
  • modernizowano oświetlenie (lampy gazowe)
  • wprowadzano rozmaite maszyny, dzięki którym opuszczano aktorów z góry na scenę,
  • wywoływanie groźnych zjawisk , akustyczne efekty, np. burze, pioruny.
 • Technika teatralna wpływała na rozwój wyobraźni dramaturgów.
 • Przedstawiano spływające z nieba chmury i anioły, manewrowano oświetleniem, wprowadzano na scenę „tłum”, czyli grupy aktorów.
 • Niestety – cenzura zabraniała polskim poetom wystawiania swoich dramatów w teatrze.
 • Nie ma w romantycznym dramacie narzuconych z góry ograniczeń, dotyczących czasu, miejsca i akcji.
 • Nadrzędna zasada kompozycyjną jest forma otwarta, tj. dopuszczająca możliwe „domyślenia” utworu przez autora i czytelników, mających możliwość własnej interpretacji.
 • Uklad romantycznych dramatów jest swobodny, gdyż narzucała go nie formuła gatunku, a wątek myśli i bieg akcji.