Aktor charakterystyczny

  • Aktor, który dysponuje szczególnymi cechami wyglądu.
  • Obsadzany ze względu na typ postaci.
  • Gra np. role amantów, łotrów itp.