Artyzm

  • Jakość dzieła realizującego wartości estetyczne w sposób wyjątkowy, nieprzeciętny i sugestywny.
  • Jest świadectwem mistrzostwa twórcy.
  • Konwencje piękna i artyzmu zmieniają się to mimo wszystko artyzm dzieła łączony jest z niepowtarzalnością, oryginalnością.