Artyzm

  • Jakość dzieła realizującego wartości estetyczne w sposób wyjątkowy, nieprzeciętny i sugestywny.
  • Jest świadectwem mistrzostwa twórcy.
  • Stanowi dowód sprawności warsztatowej artysty i jego indywidualnych uzdolnień.
  • Świadczy także  o samowiedzy łączonej z pełnym wykorzystaniem potencjalnych możliwości pisarskich, plastycznych czy muzycznych.
  • Konwencje piękna i artyzmu zmieniają się to mimo wszystko artyzm dzieła łączony jest z niepowtarzalnością, oryginalnością.
  • Artyzm nie jest pojęciem jednoznacznym.
  • Każda epoka ma inne spojrzenie na istotę artyzmu.