„Krajka”

Piosenka ze śpiewnika harcerskiego i turystycznego. Kiedyś w programie szkoły podstawowej, więc wiele osób uczyło się jej na lekcjach muzyki. Niezapomniane słowa nadal towarzyszą adeptom zuchów i harcerstwa. Pojawiło się nawet kilka „unowocześnionych” wersji.

Chorałem dzwonków dzień rozkwita
Jeszcze od rosy rzęsy mokre
We mgle turkoce pierwsza bryka
Słońce wyrusza na włóczęgę

Drogą pylistą, drogą polną
Jak kolorowa panny Krajka
Słońce się wznosi nad stodołą
Będziemy tańczyć walca

Ref.:
A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare
Wiatry niosą mnie (na skrzydłach)
A ja mam swoją, gitarę spodnie wytarte i buty stare
Wiatry niosą mnie…

Zmoknięte świerszcze stroją skrzypce,
Żuraw się wsparł o cembrowinę,
Wiele nanosi wody jeszcze,
Wielu się ludzi z niej napije

Drogą pylista, drogą polną,
Jak kolorowa panny krajka,
Słońce się wznosi nad stodołą,
Będzie tańczyła walca,

Ref.:
A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare
Wiatry niosą mnie (na skrzydłach)
A ja mam swoją, gitarę spodnie wytarte i buty stare
Wiatry niosą mnie…