Afiks

  • Cząstka słowotwórcza wyrazu, dzięki której tworzone są nowe wyrazy lub ich formy gramatyczne.
  • Wyróżnia się :
  • *** afiksy słowotwórcze (stół-stoł-ek, pisać – na-pisać),
  • *** afiksy fleksyjne (kot-a, sadz-isz).
  • W zależności od położenia afiksy dzieli się na:
  • *** prefiksy (przedrostki, np. od-powiada),
  • *** sufiksy (przyrostki, np. nauczyciel-ka),
  • *** infiksy (wrostki, np. si-ą- dę).