Afabularny charakter dzieła literackiego

  • Brak akcji rozumianej jako ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych.
  • W prozie zjawisko niezwykle rzadkie i wiąże się nie tyle z brakiem fabuły, co z jej świadomym rozbiciem na szereg luźno powiązanych wydarzeń.
  • Afabularna bywa często proza poetycka, w szczególności poezja, gdzie sam sposób budowania wypowiedzi potrafi być tematem i fabuła wiersza.