Agitacyjny charakter dzieła literackiego

  • Dotyczy najczęściej utworów o silnym zabarwieniu polityczno-społecznym.
  • Powodem literackiej agitacji bywa chęć przekonania czytelnika do określonej idei lub światopoglądu.
  • Utwory tego typu mają charakter apelu, wezwania do konkretnych działań.
  • Za pomocą prostych środków twórca stara się bezpośrednio wpłynąć na świadomość odbiorcy i pozyskać do do określonych celów.
  • Zazwyczaj agitacja literacka odbija się na poziomie artystycznym dziełom.
  • Twórcy, kyórzy tworzyli utwory o tendencjach agitacyjnych to np. Władysław Broniewski czy Włodzimierz Majakowski.