Akademia Francuska

  • Jedna z najsłynniejszych europejskich instytucji literackich.
  • Powstała w 1635 roku z inicjatywy kardynała Richelieu w celu popularyzacji haseł klasycyzmu, popieranego przez dwór francuski.
  • Istnieje do czasów obecnych.
  • Zawsze odgrywała znaczącą rolę w walce o czystość języka francuskiego.
  • Działała na polu rozwoju francuskiej kultury.