Akmeizm

 • Nurt w poezji rosyjskiej.
 • Cezura czasowa obejmuje lata 1919-1922.
 • Uważany za odmianę neoklasycyzmu.
 • Kształtował się w opozycji do symbolizmu i wszystkich sztuk „oderwanych” od rzeczywistości.
 • Akmeiści odrzucali mistycyzm oraz metafizykę.
 • Propagowali zbliżenie do codzienności, choć nie oznaczało to zaangażowania społecznego.
 • Nieobcy im był indywidualizm i poczucie poetyckiej misji.
 • Dbali o doskonałość warsztatową i formalną.
 • Wykorzystywali oszczędny, wyrazisty język.
 • Uprawiali lirykę refleksyjną z elementami filozofii.
 • Przedstawiciele to np. A. Achmatowa (1889-1966), N. Gumiłow (1886-1921), S. G. Gorodiecki (1884-1969).