Aktywizm

  • Tendencja literacka i jednocześnie postawa artystyczna znamienna dla literatury dwudziestopięciolecia XX wieku.
  • Łączy się z fascynacją życiem i osiągnięciami cywilizacyjnymi.
  • Cechuje go optymizm światopoglądowy i wiara w postęp.
  • Często bywa utożsamiany z ekspresjonizmem, choć jest jedynie jedną z jego odmian.
  • Obie tendencje łaczy pozytywny stosunek do dynamiki przemian współczesnego świata.