Alegoryzm

  • Tendencja w literaturze i sztuce.
  • Polega na pokazywaniu rzeczywistości społecznej i problematyki obyczajowo-moralnej za pomocą alegorii jako stałego środka wyrazu.
  • Należy odróżniać skłonności do posługiwania się alegorią od alegorii jako stałej tendencji literackiej lub nurtu.
  • Alegorią posługują się twórcy we wszystkich epokach.
  • Alegoryzm uważany  za jeden z najważniejszych prądów sztuki średniowiecznej.
  • Niekiedy bywa używany zamiennie z terminem średniowiecze, bo najwięcej w tej epoce powstało utworów alegorycznych (A. Dante).