Amorfizm

  • Tendencje w sztuce współczesnej.
  • Wyrażają się odrzuceniem tradycyjnych norm estetycznych.
  • Amorfizm łączy się z zerwaniem z wszelką harmonią dzieła sztuki,  wynikającym ze świadomie destrukcyjnych poczynań twórcy.
  • U podstaw amorfizmu leży świadomość związana z absurdalnością natury życia i świata, bezcelowością ludzkich dążeń i pragnień.
  • Sztuka rządząca się prawami amorfizmu jest tak postrzeganej rzeczywistości.