Aleksandryn

  • Wiersz z klasycznej literatury francuskiej.
  • Utwór jambiczny (czysty, kunsztowny, rzadki), dwunastozgłoskowiec.
  • Akcent główny  znajduje się po 6 sylabie poprzedzającej średniówkę.
  • Charakterystyczną strukturalną zasadą metryczna jest zgodność akcentu ze znaczeniem.
  • Stosowany do wyrażania uczuć, narracyjnych opisów i bohaterskich czynów.
  • Narodził się w XII wieku.
  • Stał się oficjalną forma francuskiego wiersza  klasycznego.

  • W literaturze polskiej funkcję aleksandrynów pełniły wiersze pisane trzynastozgłoskowcem.