Szkoła aleksandryjska

  • Pierwsza uczelnia chrześcijańską na prawach akademickich.
  • Powstała w II wielu w Aleksandrii.
  • Kształciła i wychowywała teologów.
  • Stworzyli ją: Pantainos, Klemens Aleksandryjski, Orygenes.
  • Stanowiła znaczący ośrodek interpretacji Biblii.
  • Proponowała pojednanie kultur – greckiej i chrześcijańskiej wiary.
  • Zajęcia prowadzono na niej wg klasycznego cyklu studiów filozoficznych.
  • Redagowano na niej: homilie, kazania, komentarze, listy.
  • Prowadzono na szerokim forum dyskusje, zarówno z Żydami, jak i heretykami.
  • Wykładowcami byli erudyci, będący ludźmi niezłomnej wiary.