Albertusy

 • Utwory z kręgu sowizdrzalsko-rybałtowskiego.
 • Największą popularność zyskały w XVII wieku.
 • Treść stanowiły dialogi z nutą satyry, prowadzone przez klechę Albertusa.

 • Cechy charakterystyczne to:
 • ### groteska w przedstawianiu rzeczywistości,
 • ### ośmieszanie pozorów,
 • ### krytyka głupoty,
 • ### odkrywanie nadużyć.

 • Przykłady utworów tego typu to:
 • ### „Wyprawa plebańska”,
 • ### „”Rozmowa plebana z panem o wojnie na czasy teraźniejsze”,
 • ### „Albertus z wojny”,
 • ### „Komedia rybałtowska”.

 • W czasach kontrreformacji zamiast Plebana i Klechy pojawiły się postaci Ministra i syna Matyjasa.
 • Przykłady to:
 • ### „Wyprawa ministra na wojnę do Inflant”,
 • ### „Zwrócenie Matyjasa z Podola”.

 • W XIX wieku pojawiła się tego typu literatura, ale w zmienionej formie.
 • Opierała się głownie na nurcie ludowym.