„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”

 • Pierwszy w Polsce tygodnik literacki.
 • Wydawany był w latach 1770-1777.
 • Stanowił wyraz gustów dworu królewskiego, bo związane blisko z dworem królewskim.
 • Na jego łamach publikowano utwory czytane podczas obiadów czwartkowych poświęconych literaturze i sztuce (urządzanych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, na których bywali intelektualiści).
 • Redaktorem pisma był Adam Naruszewicz (1733-1796).
 • Pismo kształtowało literacki smak epoki w duchu klasycyzmu.
 • Drukowano tam przede wszystkim  utwory oparte na wzorach literatury antycznej i oświeceniowej poezji europejskiej.
 • Były to gatunki łączące treści dydaktyczne i rozrywkowe, zgodne z formuła „uczyć i bawić”:
  • ody,
  • satyry,
  • bajki,
  • sielanki.