„Czas” [wydawnictwo]

  • Wydawnictwo konserwatystów  z Krakowa (1848-1934(.
  • Wskazywali, że powstania to zguba narodu.
  • Głosili konieczność posłuszeństwa wobec władz austriackich.
  • Uważali za podstawę działalności człowieka akceptację bez zastrzeżeń zasad wiary katolickiej.
  • Kiedy redaktorem został S. Koźmian wydawnictwo stało się organem stańczyków („Teka Stańczyka”).
  • Krytyczny, wręcz prześmiewczy był wobec wydawnictwa S. Wyspiański.