„Czas” i Stańczycy

„Czas”

  • konserwatywny dziennik,
  • wydawany w Krakowie,
  • wychodził w latach 1848-1934,
  • główny organ prasowy stańczyków

Stańczycy

  • konserwatywne stronnictwo polityczne w Galicji w II połowie XIX i I XX wieku,
  • powiązani z krakowską szkołą historyczną,
  • odrzucali walkę narodowo-wyzwoleńczą,
  • głosili lojalizm wobec zaborców,
  • przywiązywali wagę do oświaty i pracy organicznej.