Animizacja

  • Animizacja – ożywienie, rodzaj metafory, przypisanie elementom nieożywionym lub  roślinnym, a także zjawiskom przyrody czy pojęciom abstrakcyjnym cech i zachowań charakterystycznych dla ludzi.
  • Rodzaj metafory polegający na przenoszeniu cech przyrody żywej, a więc ludzi, zwierząt i roślin na przyrodę martwą, na jej zjawiska oraz pojęcia oderwane.
  • Animizacja jest zabiegiem poetyckim stosowanym zarówno w prozie, jak i w poezji.
  • Służy najczęściej wyeksponowaniu emocjonalnej strony utworu.