Amplifikacja [definicja]

  • Amplifikacja – obszerne i obrazowe rozwinięcie wybranego motywu, przy zastosowaniu środków stylistycznych (np. porównań).
  • Wzmocnienie twierdzenia.