Anastrofa (inwersja)

Anastrofa – przestawienie wyrazów (inwersja) w obrębie stałego zwrotu lub zestawienia,  przestawnia, niezwykły szyk słów w zdaniu, polegający na zmianie przyjętej i obowiązującej w języku kolejności lub na rozbiciu spoistych grup składniowych. Wyrazistość inwersji zależy od stopnia wprowadzonych trudności w rozumieniu tekstu.

Stanowi nienaturalną kolejność słów będąca sygnałem mowy uroczystej, podniosłej.

Inwersja należy do charakterystycznych elementów stylu biblijnego, spotkać ją można w polszczyźnie inspirowanej łaciną.