Anastrofa (inwersja)

  • Anastrofa – przestawienie wyrazów (inwersja) w obrębie stałego zwrotu lub zestawienia,  przestawnia, niezwykły szyk słów w zdaniu, polegający na zmianie przyjętej i obowiązującej w języku kolejności lub na rozbiciu spoistych grup składniowych. Wyrazistość inwersji zależy od stopnia wprowadzonych trudności w rozumieniu tekstu.
  • Stanowi nienaturalną kolejność słów będąca sygnałem mowy uroczystej, podniosłej.
  • Inwersja należy do charakterystycznych elementów stylu biblijnego, spotkać ją można w polszczyźnie inspirowanej łaciną.
  • Popularny środek artystyczny.