Aforyzm

  • Aforyzm to zwięzłe, bardzo często jednozdaniowe sformułowanie ogólnej prawdy.
  • Odznacza sie stylistyczną wyrazistością i błyskotliwością.
  • Wyraża jakąś regułę życiową, ogólną myśl moralną, filozoficzną, psychologiczną czy estetyczną.
  • Występuje samodzielnie lub bywa wpleciony w inny utwór.
  • Jest świadectwem subiektywnego, indywidualnego stylu twórcy.
  • Wiele aforyzmów weszło na stałe do języka potocznego.