Aliteracja [przykłady]

Jarosław Iwaszkiewicz, „Deszcz” (fragm.)

Smugi jasne, smugi srebrne, smugi szare,
Srebrnowłose, srebrnodźwiękie, ukochane (…).

Jarosław Iwaszkiewicz, „Ikwa i ja” (fragm.)

Wierzbowa wodo, wonna wikliną (…).

Juliusz Słowacki, „Sen srebrny Salomei” (tytuł)

Sen srebrny Salomei

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” (Koncert wieczorny z ks. VIII)

Już mu z dala wtórują z bagien basem ki,
Już bekasy do góry porwawszy się wiją
I bekając raz po raz jak w benki biją.

M. Sęp Szarzyński, „Sonet IV”.

Bojowanie/Byt nasz podniebny”.

J. Czechowicz, „Elegia uśpienia”

zwija się zaułek zawiły,

zagubiony we własnych załomach”