Pomnik ofiar egzekucji 30 września 1942 roku

Na ulicy Mielczarskiego, w ogrodzeniu Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Prestal” wkomponowano pomnik ofiar egzekucji z września 1942 roku.  W trakcie publicznej egzekucji , w odwecie za zastrzelenia Bahnschutza, funkcjonariusze gestapo i żandarmerii powiesili 10 Polaków, więźniów kieleckiego więzienia,  których zwłoki pogrzebano na łące, nad Silnicą. Po egzekucji Polaków  szubienicy powieszono Żydów, którzy wcześniej  wieszali na rozkaz Niemców – polskich więźniów.  Prochy już po wojnie przeniesiono na cmentarz partyzancki.  Pomnik postawiono w 1965 roku. Wykonany jest z granitowej płyty w metalowych ramach. Od ulicy postawiono niewielką balustradę, a przed pomnikiem stoją dwa kamienne kwietniki. Ten obecny  pomnik zastąpił istniejący wcześniej, usytuowany pod częściowo zachowaną szubienicą, na której dokonano egzekucji.

Na tablicy umieszczono wyryty, pokryty czarną farbą, napis:
Zamordowanym przez hitlerowców dziesięciu Polakom 30.IX.1942
1. Fornalski Jan lat 32
2. Fornalski Andrzej lat 21
3. Wójcik
4. Wnęk
5. Wozniakiewicz Henryk lat 23
6. Wypych
7. Samiczak
Składa hołd załoga K.P.R.M.