Aloes [symbolika]

Aloes kojarzony jest  ze śmiercią, pogrzebem, balsamowaniem ciała, nadzieją na zmartwychwstanie, ale także goryczą, nieszczęściem, zmartwieniem i rozczarowaniem.

Odniesienia znaleźć można w:

  • Księga Przypowieści 7, 17-18,
  • Pieśń nad Pieśniami 7,14,
  • Ewangelia św. Jana 19,39-40,
  • J. Słowacki, Lambro,
  • J. Słowacki, Testament mój.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.