Absurdalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Absurdalny, pozbawiony sensu, nieprawdziwy.
  • Przeciwstawne:
    • logiczny,
    • sensowny,
    • mądry,
    • celowy.