Liberalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Liberalny, zgodny z zasadami liberalizmu, tolerancyjny, bez przymusu, wolnościowy, nierygorystyczny.
  • Przeciwstawne:
    • rygorystyczny,
    • surowy,
    • bezkompromisowy.