Górnik

Ze Śląska kilofem wydobywa się węgiel kamienny i brunatny górnik.