Adiektywizacja

  • Adiektywizacja – to zjawisko przekształcenia się innych części mowy w przymiotniki.
  • Pod względem znaczeniowym szczególnie imiesłowy przymiotnikowe mogą przekształcać się w przymiotniki, np. rodzona siostra,  znany poeta.