Brak grafiki
O języku na języku

Adorować [wyrazy przeciwstawne]

Adorować, otaczać kogoś lub coś czcią, uwielbieniem, wielbić, ubóstwiać, czcić. Przeciwstawne: bezcześcić, kalać, hańbić, profanować.

Brak grafiki
O języku na języku

Adwerbalny

Adwerbalny to inaczej przyczasownikowy.

O języku na języku

Afisz [synonimy]

Ogłoszenie. Plakat. Klepsydra. Wywieszka. Tabliczka. Szyld. Teaser. Reklamówka. Baner. Poster. Prospekt. Spot. Bilbord. Plansza reklamowa. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

Brak grafiki
O języku na języku

Agresywny [wyrazy przeciwstawne]

Agresywny, stosujący metody agresji, dokonujący zbrojnej napaści, atakujący, napadający, zaborczy. Przeciwstawne: pokojowy, niekonfliktowy, spokojny, opanowany, bezkonfliktowy, łagodny.

O języku na języku

Akcentować [synonimy]

Podkreślać. Uwydatniać. Uwypuklać. Zaznaczać. Kłaść nacisk. Uplastyczniać. Wysuwać na pierwszy plan. Zaznaczać z naciskiem. Ukazywać w jaskrawym świetle. Kłaść nacisk.   [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

Brak grafiki
O języku na języku

Akceptacja [wyrazy przeciwstawne]

Akceptacja, wyrażenie zgody na coś, uznanie, przyjęcie, potwierdzenie czegoś. Przeciwstawne: dezaprobata, odrzucenie, sprzeciw, nieuznanie.

O języku na języku

Akrobata [synonimy]

Skoczek. Linoskoczek. Ekwilibrysta. Woltyżer. Sztukmistrz. Artysta cyrkowy. Kuglarz. Gimnastyk. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Aktor [synonimy]

Artysta. Tragik. Komik. Amant. Statysta. Odtwórca. Śpiewak. Tancerz.   [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]    

Brak grafiki
O języku na języku

Aktualny [wyrazy przeciwstawne]

Aktualny, dotyczący teraźniejszości, współczesny, obecny, teraźniejszy, bieżący, dzisiejszy. Przeciwstawne: nieaktualny, przedawniony, wcześniejszy, niedzisiejszy, anachroniczny.