Akrobata [synonimy]

  • Skoczek.
  • Linoskoczek.
  • Ekwilibrysta.
  • Woltyżer.
  • Sztukmistrz.
  • Artysta cyrkowy.
  • Kuglarz.
  • Gimnastyk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]