Akceptacja [wyrazy przeciwstawne]

  • Akceptacja, wyrażenie zgody na coś, uznanie, przyjęcie, potwierdzenie czegoś.
  • Przeciwstawne:
    • dezaprobata,
    • odrzucenie,
    • sprzeciw,
    • nieuznanie.