Tragifarsa

  • Rodzaj tragikomedii, w której połączono ważną dla danej epoki problematykę społeczno-obyczajową z chwytami charakterystycznymi dla farsy,