Teoria trzech stylów

  • Wyodrębnienie trzech rodzajów stylów:
    • styl wysoki, zarezerwowany dla istotnych i poważnych tematów historycznych, ideologicznych i egzystencjalnych (typowy np. dla tragedii greckiej oraz eposu),
    • styl średni, miał być w założeniu przyjemny w odbiorze oraz umiarkowanie ozdobny (stosowany np. w elegii i poemacie opisowym),
    • Styl niski, używany do tematów związanych z przeciętnymi ludźmi i ich życiem codziennym (odpowiedni do tworzenia sielanek, komedii i satyr).
  • Teorię trzech stylów wprowadziła retoryka, a swą aktualność zachowała w klasycystycznych nurtach poezji mniej więcej do XVIII wieku.