Akcentować [synonimy]

  • Podkreślać.
  • Uwydatniać.
  • Uwypuklać.
  • Zaznaczać.
  • Kłaść nacisk.
  • Uplastyczniać.
  • Wysuwać na pierwszy plan.
  • Zaznaczać z naciskiem.
  • Ukazywać w jaskrawym świetle.
  • Kłaść nacisk.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]