Dehumanizacja sztuki

  • Autorem tego pojęcia był Hiszpan José Ortega y Gasset (1883-1955).
  • Filozof, eseista i krytyk literacki.
  • Definicja określa dwudziestowieczne tendencje w literaturze.
  • Zjawisko dehumanizacji sztuki jest efektem przemian świadomości współczesnego twórcy, który odcina swe dzieło od korzeni życia.
  • Czyni je w ten sposób przedmiotem manipulacji artystycznych.
  • Materia artystyczna dominuje nad materią życia.
  • Konsekwencją dehumanizacji sztuki jest deformacja rzeczywistości przedstawionej w dziele literackim.
  • Rozumiana jest jako niechęć do tradycyjnej interpretacji świata.