Afisz [synonimy]

 • Ogłoszenie.
 • Plakat.
 • Klepsydra.
 • Wywieszka.
 • Tabliczka.
 • Szyld.
 • Teaser.
 • Reklamówka.
 • Baner.
 • Poster.
 • Prospekt.
 • Spot.
 • Bilbord.
 • Plansza reklamowa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]