Abstrakcyjny [wyrazy przeciwstawne]

  • Abstrakcyjny, oderwany od rzeczywistości, nierzeczywisty.
  • Przeciwstawne:
    • konkretny,
    • rzeczywisty,
    • sprawdzalny.